Visita, de la mà dels arqueòlegs Catalina Garau i Bernat Oliver, a les obres que s'han dut a terme Dimecres dia 23 de juliol, els arqueòlegs d'IMMATERIA van efectuar un recorregut pel recinte del Castell de Capdepera explicant les obres que s'havien fetes  en el darrer any, amb presència de membres del Patronat del Castell.  Primerament van visitar les  murades on s'explicà com s'havia posat la barana protectora de ferro i les obres d'excavació realitzades (segona fase) devora la Porta del Rei en Jaume.

 

Després pujaren cap a la capella del Castell per veure l'estat de les naus laterals i els testimonis que s'havien instal·lat a diverses encletxes per estudiar la seva evolució durant un any. Aquest testimonis donaran una valuosa informació dels moviments de les parets.

 

Abans però observaren com havia quedat un tram de trespol que estava aixecat per les arrels d'un arbre.De tornada a l'exterior van veure la barana instal·lada a la pujada al terrat de la capella. També van veure la barana d'accés a la casa del Governador. 
Poguérem observar l'estat d'una zona de camí que s'ha tancat al pas ja que probablement es tracti del camí original i és molt vulnerable.N'hi ha bocins d'aquesta barana que falten pintar i alguns desperfectes que s'han d'adobar.Aquesta és l'escala de pujada a la part alta de la sala lateral de al capella del  Castell que ens cridà molt l'atenció.