Joan Llabata, com a president de la Federació Balear de Trot i impulsor de la Llei, assisteix al Plenari
En sessió plenària extraordinària, el Parlament ha aprovat per unanimitat la primera Llei de Joc i Apostes de les Illes Balears, una reivindicació històrica del sector a la qual ha donat resposta la Conselleria d’Economia i Competitivitat.

Com ha explicat el conseller Joaquín García, des d’un primer moment el Govern ha cercat el màxim consens possible en l’elaboració d’aquesta llei. El conseller ha agraït explícitament la col·laboració i la implicació del sector, amb àmplia representació en el Ple, així com dels grups parlamentaris, diverses institucions i distints departaments Govern que han ajudat a fer-la possible i a aprova-la per unanimitat.

“Hem de recordar que fins ara érem l’única Comunitat Autònoma que no tenia una llei de joc pròpia, a pesar de tenir la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes des de l’any 1995”, ha recordat el conseller en la seva intervenció.

García ha subratllat també que el sector del Joc genera uns 4.000 llocs de feina a la Comunitat. Entre els punts forts de la nova Llei, el conseller d’Economia i Competitivitat ha destacat la seguretat jurídica, el principi del joc responsable, la protecció dels menors d’edat i els col·lectius vulnerables i el fet de recollir els principis bàsics de la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat.

El conseller s’ha referit així mateix a la necessitat d’adaptar la llei als canvis que viu la societat, “i els locals d’apostes –ha recordat- són nous establiments que incorporen noves modalitats de joc, que es duen a terme a les Illes Balears. Així, la Llei regula la instal·lació i l’autorització d’aquests Locals d’Apostes, un nou espai on poder desenvolupar una nova activitat de joc, reivindicades pel sector i, més concretament, pels salons recreatius”.

Convé recordar que  a dia d’avui, la pràctica del joc legal a les Illes Balears es du a terme en casinos, sales de joc, bingos i màquines recreatives, que genera uns 4.000 llocs de feina a la nostra Comunitat.

La nova llei incorpora diverses esmenes presentades tant pel PSIB-PSOE com per MÉS i, per altra banda, preveu el desenvolupament reglamentari respecte a la celebració a diversos locals de gent major de les quines nadalenques i en festes patronals.

En definitiva, ha conclòs el conseller, “la Llei de Joc i Apostes dóna transparència al sector com un sector productiu més de la nostra economia” i “és l’instrument imprescindible per adaptar les disposicions reglamentàries a la realitat del sector a dia d’avui”.