Es canviaven dues vàlvules defectuoses  Operaris d'Electrohidràulica han fet feina durant tot el dia (per dia 13 de juliol) a Sa Pedruscada per adobar una avaria que podria ser la causant dels vessaments que havíem comentat fa uns dies. Pel que hem pogut saber in situ, es tracta de canviar dues vàlvules que no funcionaven correctament.A més dels electricistes ha fet feina un camió de l'empresa Rebalim fent varis viatges. Cal recordar que es tracta d'una bomba que impulsa les aigües residuals cap a la depuradora i cada cert temps registra avaries que duen com a conseqüència el vessament d'aigües cap a la mar. Esperem que l'encerten i funcioni com cal.