Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1791
Els Pins de ses Vegues podrien quedar vedats al públicJa informàvem fa unes setmanes que a l'Agulla s'hi feien mesuraments a la zona del pinar entre el pàrquing, els Pins de ses Vegues i la platja. La finalitat d'aquella acció l'hem vista aquests dies. S'ha tancat amb pals i corda un bon tram de pinar que prèviament havia estat netejat, acció que es va donar a conèixer com una actuació conjunta público-privada exemplar. Pensàvem, i encara ara pensam, que fer net el pinar era ben necessari, però ens estranyava que no es fes primer a la zona de major pressió i amb més perill de degradació, com és la zona central, darrere de la platja. 

Aquesta actuació que, segons ens han informat, s'ha dut a terme per part dels propietaris dels xalets de l'Agulló, té tots els permisos pertinents, inclús un informe favorable del tècnic auxiliar de Medi Ambient (data de 8 de juliol), però hi ha aspectes que generen dubtes sobre la finalitat del tancament.

 

Anem per parts. El que hem pogut aclarir aquests dies (més per la informació i documentació que ens ha mostrat de l'oposició municipal, que per la regidoria de Medi Ambient) és el següent:

 

Cap a l'any 2005, Costes va fer un projecte de regeneració del sistema dunar de cala Agulla i el va remetre a l'Ajuntament, que el va aprovar (no tenim constància que s'hi fes cap esmena), donant el vist i plau l'any 2007, sota el govern de PP/UCAP.  En els plànols es pot veure el grau de vulnerabilitat atorgat a cada zona de la platja i del sistema dunar. Es qualifica com a vulnerabilitat extrema la zona central i de primera línia, vulnerabilitat alta la segona línia (bosc), vulnerabilitat moderada i baixa zona al voltant del pàrquing i bosc de darrere el camí cap al torrent i altres zones. Curiosament, els Pins de ses Vegues ni apareixen com a vulnerables. De fet, a la part superior hi trobam maressos (taula) i pedres.


Plànol de zones de vulnerabilitat. Es pot observar que els Pins de ses Vegues no hi estan inclosos.

Des d'aquell moment, Costes ha anant fent "cosetes", realment poques, però mai ha engegat el Pla redactat pel mateix departament, en un clar exemple de desídia i abandó de funcions. Es posen els captadors d'arena (ja es feien abans), es planten alguns cartells informatius, s'estén un bocí de passarel·la ran d'arena i s'acoten algunes zones. Bé, també es va fer la desastrosa aportació d'arena de color taronja, que, pel resultat, n'hi ha que insisteixen a creure que es tracta de picadís i no d'arena.

Cal recordar que, mentrestant, a cala Mesquida es fa la passarel·la i es fan tasques de manteniment i de reforestació amb borró.

A l'octubre de 2013, Costes demana un informe a l'Ajuntament "(r.e. 6722) per a una neteja i acotament de la zona dunar i pinar de Cala Agulla", sol·licitat pel senyor Juan Fierro March. L'Ajuntament va emetre un informe favorable. 


Plànol de l'actuació que s'ha realitzat

Ara s'ha realitzat l'actuació, que s'ajusta al que s'havia demanat: "tal i com es plantejava a la sol·licitud, l'actuació ha consistit a netejar i acotar amb pals i cordó la zona de DPMT devora la propietat: àrea del pinaret (entre el camí públic, la paret seca i la platja) i la zona coneguda com “Pi de ses Vegues” (devora l’immoble d‘Es Gulló)". O sigui, l'actuació es fa a la zona DPMT (pública) però es fa per iniciativa privada. Dia 8 de juliol, el tècnic de l'Ajuntament emet un informe que manifesta  "Pels motius anteriorment exposats, les tasques executades pel titular són les sol·licitades i autoritzades per la Demarcació de Costes i, a dia d’avui, s'ha respectat la normativa aplicable."
Ara bé, com dèiem, es plategen una sèrie de dubtes. Per què Costes no actua a la zona d'extrema vulnerabilitat i permet el seu deteriorament progressiu? Per què es tanca la zona dels Pins de ses Vegues, quan la mateixa planimetria l'exclou de les zones vulnerables? Per què es permet l'aparcament "d'alguns" just devora la zona que es diu que es protegeix? Vist in situ el tancament dels Pins de ses Vegues, sembla que està pensat més per a dissuadir el pas al voltant de les cases que a protegir res. 

Els Pins de ses Vegues han estat una zona de trobada dels gabellins des de fa anys i panys, i ara hi tenen vedat el pas. Qui no ha fet el dia de l'Àngel en aquest indret?
En fi, insistim, hi ha dubtes raonables sobre aquesta actuació, la qual, sota la pantalla “d’ecològica”, sembla amagar altres intencions. Des de Cap Vermell voldríem exigir a Costes, únic i veritable responsable de la protecció i regeneració de cala Agulla, que actuï fermament, especialment a les zones de màxima pressió humana i d'extrema vulnerabilitat.

Un altre aspecte, no menys important, és la manca d'informació. Aquí es juga a la política dels fets consumats, es duen els projectes d'amagat, no hi ha ni debat ni la més mínima informació. D'una dia per l'altre apareixen uns pals i unes cordes que se suposa que es posen per a impedir el pas (enlloc ho diu) i ja està. Qualcú ha estat convocat a una reunió per parlar del tema? De què serveixen l'Agenda Local 21 o els altres espais de participació de Medi Ambient? 

Cala Agulla genera, temporada rere temporada, una gran riquesa. Basta veure la pressió humana que suporta els mesos de juliol i agost, i a canvi no rep les inversions necessàries ni tan sols per a endarrerir el seu deteriorament ambiental.El destí de cala Agulla ens recorda el conte de la gallina dels ous d'or, això sí, amb tots els permisos i vistiplaus de les institucions.