Es tracta del camí de sa Canova, inclòs en el catàleg de camins públics de Capdepera, pendent de l'aprovació definitiva.


El camí de sa Canova, que connecta les cases de s’Heretat amb la carretera de Son Servera a Capdepera ha estat tancat amb una reixa i un pany, en el punt del seu extrem amb el camí de s’Heretat.

 

Es tracta d’un camí inclòs en el catàleg de camins públics aprovat provisionalment per l’Ajuntament de Capdepera (a finals del 2007) i que espera l’aprovació definitiva d'aleshores ençà. De fet, des que es va enviar al Consell de Mallorca no s’ha rebut cap resposta.

Quan es va aprovar provisionalment el catàleg i va passar el període d’exposició pública, aquest camí  no  va rebre cap al·legació.

 
El camí de sa Canova es troba relacionat amb  el número 94 (veure plànol)  i s'ubica en el polígon 12 n-número 2.  A la seva fitxa hi llegim.

Nom del camí : camí de sa Canova

Situació d’inici: carretera de Son Servera

Situació final: Camí de s’Heretat

Llargada aproximada: 643 metres

Amplada mitra: 2,2 metres

Els tancaments laterals són de paret seca i marès.

 

Al catàleg ja es comenta que a partir de les parcel·les 186-209, a s’Heretat, és impracticable per abandó, situació que hem pogut comprovar in situ. Ara bé, amb una bona poda i una desbrossadora seria fàcilment recuperable, una vegada llevada la vegetació que dificulta el pas. Enrealitat, abans d’arribar a aquest punt el camí és ample i discorre a l'ombra, sota els alzinars.

 

Pel que em pogut saber, aquest camí servia d’accés al prat de can Cardaix i per arribar a la zona de so na Moiana, quan se van dividir les possessions de s’Heretat, Son Favar i can Cardaix, i era emprat per anar als camps de conreu i cases de la zona.

 
Aquests dies, com hem dit, l'accés al cami ha estat tancat des de la carretera de s’Heretat. No sabem quina situació manté aquesta via, mentre s’aprova  definitivament el catàleg de camins públics, però el fet d’estar inclòs en l’esmentat catàleg hauria de ser una garantia de protecció i l’administració hauria de vetllar per la seva conservació i que sigui transitable. Pensam que en qualsevol cas hi ha hagut deixadesa, si no responsabilitat administrativa. Tampoc no s’entén que el camí estigui senyalitzat, amb el rètol corresponent, des de la carretera, però no des de s’Heretat. A més s’han aixecat noves parets a les voreres 

D’aquest cas ens n'hem assabentat, peròsegurament n’hi ha d’altres, pel que fa a camins públics o amb dret de pas, que han estat tancats i oblidats. Sembla que l’Ajuntament té poc interès en l’aprovació definitiva del catàleg. Desconeixem si s’ha fet qualque gestió per reclamar la resposta del Consell. Així mateix, ja han passat set anys des de la seva aprovació provisional... O s’ha de considerar l’aprovació definitiva per silenci administratiu?

La manca d’eficàcia de l’administració, la tardança a aprovar definitivament el catàleg de camins públics del municipi, la desídia i la manca d’interès per conservar i recuperar camins que formen part del nostre patrimoni natural i cultural, res d'això no hauria de comportar la pèrdua de part del patrimoni comú. 

 

 Plànol dels camins al voltant de Capdepera.