El carrer Gómez-Ulla de Capdepera ja té un tram de doble sentit de circulació. Com s’havia anunciat, després de la transformació de la Plaça Constitució en parada d’autobusos calia adequar el tram d’aquest carrer Gómez-Ulla fins a la sortida del poble en direcció cap a Canyamel per tenir dos sentits de marxa.Els canvis agraden a uns i desagraden a uns altres, i resulta molt difícil que tothom estigui content. Però el motiu d’aquest escrit no té per finalitat entrar a valorar una solució que, en principi, sembla encertada per facilitar l’entrada d’autobusos a Capdepera sense fer-los donar tota la volta al poble com es feia darrerament.


A més dels autobusos també poden entrar la resta de vehicles fins la Plaça de la Constitució; d’aquí podran tombar a l’esquerra per anar a l’encreuament dels carrers Ciutat i Major. És en aquest punt on voldríem recordar els detalls de preferències de pas que s’ha dissenyat.

Els vehicles que pugen del carrer Port tenen un senyal de cedir el pas als qui venen de front i que han entrat al poble per Gómez-Ulla. Però els costums són els costums, i, val a dir que el percentatge de conductors que han respectat aquesta cessió de pas és molt baix. La tradició és pujar amb certa velocitat i seguir recte o bé girar cap al carrer Major. Només quan un vianant és al pas per creuar es tendeix a aturar, i no sempre.

Voldríem, des d’aquí, fer un recordatori als conductors per tal que mirin de respectar aquesta cessió de pas, doncs no hi ha visió dels vehicles que venen de front amb preferència. Entenem que, una possible solució, passaria per fer que el carril de pujada entre les places de l’Orient i Constitució fos el de la dreta deixant aparcar a l’esquerra i, d’aquesta manera, afavorir la visibilitat dels vehicles que pugen i baixen fins aquesta cruïlla. Però els tècnics sabran com ho han de fer. La qüestió és evitar qualsevol tipus d’accident.

També hem sentit veus contràries a la reforma, ja que suposen una important reducció de les places d'aparcament en el centre del poble i un increment de l'ocupació de pàrquings com Can Patilla, s'Alzinar o el de l'Escola de Música. També s'ha de comentar que per a voltar els autobusos tenen dificultats i ja s'han produït alguns incidents.Ara per ara caldrà esperar a veure com funciona la reforma que ara s'inicia, especialment durant el període estival i en situacions especials com ara el mercat Medieval, les festes, etc...Passat un temps prudencial demanarem una avaluació de la mesura als responsables municipals.