Dia 15 d’abril se va reunir el Patronat del Castell de Capdepera. A més de l’aprovació de l’acta de la reunió anterior se va triar el personal per a fer les visites guiades i s’aprovà  tenir en compte la proposta de la presidenta de subsanar les deficiències dels pressuposts presentats per les tres empreses que s’oferiren per a fer les obres dels banys revocant la decisió presa a l’anterior reunió. 

 Pel que fa a la tria del personal de Visites guiades, la presidenta va presentar els currículums de cada aspirant i recordant el tipus de feina que s’ha de fer. Cada membre del Patronat va votar a tres opcions representades per un número  (se desconeixia el nom dels aspirants) i una vegada fet el recompte se va cercar el nom corresponent. Així resultà la següent puntuació

1.- Ana Mª Gallego Garau  12 votos
2.- Sandra Brocher   9 votos
3.- Lucia Evans  6 votos
4.- Bartomeu Mas Vadell  5 votos
5.- Miguel Angel Sastre Vanrell 4 votos

Així Ana Mª Gallego Garau, va ser la persona triada com a guia pel Patronat Castell de Capdepera des del dia 1 de Maig fins al 31 d’octubre de 2014, 6 hores diàries, 5 dies a la setmana, és a dir 30 hores setmanals.

També s’aprovà, a proposta de la presidenta,  revocar la tria feta en l’anterior reunió ja que al seu parer no tots els pressuposts estaven en conconància a l’obra a realitza, a més faltaven dades de les empreses com ara les dades fiscals o la tinença d’una assegurança de responsabilitat civil. S’acordà remetre a totes les empreses les bases per a presentar de bell nou un pressupost. 

La Sra. Carme Riera presenta un pressupost del ferrer “talleres Herrería Jagasa, s.l”., per a fer una passarel·la  de la zona d’excavació vora la porta del Rei en Jaume  que puja a  4.950,00.-€ més IVA, assenyalant que es tracta de la mateixa empresa que ha fet la passarel·la de la murada i  l’urgència de l’obra, ja que ha d’estar a punt pel Mercat medieval. S’aprovà per tots els membres del Patronat.

També se comentà que s’han fet gestions amb el propietari del molí situat davant el castell,  per a rehabilitar-lo o millorar el seu aspecte, no acceptant cap proposta de venda o cessió. .

Dia 28 d’abril se celebrà la segona reunió del mes, aprovant-se l’acta de la reunió anterior una vegada llegida (per error no va arribar als membres del Patronat amb la convocatòria). Després se passà a tractar els punts de l’ordre del dia.

S’obriren els sobres de les tres empreses que optaven a la realització dels banys i, una vegada comprovada la documentació presentada, se compararen els pressuposts sortint triat el presentat per l’empresa DAYMO Creative que puja a 4454 més IVA. També s’aprovà contractar la direcció d’obra.

L’obra començarà passat el Mercat Medieval.

Pel que fa a l’informació del Mercat Medieval, na Carmen Corraliza comentà que hi ha un grup de artesans (devers deu), que s’instal·laran en el recinte del castell i que es previst que l’actuació dels dimonis de foc comenci al Castell, sense usar pirotècnia. També informà que hi ha possibilitat de dur una col·lecció d’eines i màquines agrícoles antigues.