En la seva declaració, aquest funcionari delata la intervenció política en l'arxivament de l'expedient


Vos oferim el pdf amb la declaració completa.
 
 
Des d’aquesta pàgina hem vingut informant de l’assumpte “Cap Vermell Beach”, en què s’han anant plantejant conductes de l’Ajuntament que, com a mínim, i essent molt benevolents, hauríem de qualificar de poc rigoroses. Però, aquestes informacions que nosaltres hem recollit sempre ens arribaven de manera indirecta, ja fos perquè algun altre mitjà se n’havia fet ressò, ja fos perquè, finalment, s’havia aprovat la creació d’una comissió informativa per mirar de fer una mica de llum sobre el succés.
 
Ara, però, s’ha fet una passa endavant absolutament distinta. Un exfuncionari de l’Ajuntament, que hauria estat convocat a declarar en l’esmentada comissió, ha lliurat un document-declaració que, en paraules del mateix funcionari, vol posar en coneixement del Consistori, per si es donàs el cas que, en el dia assenyalat no hui pogués assistir.
 
En aquesta declaració, segons el funcionari, en una reunió entre l’empresa CGI (encarregada de controlar les obres que es fan en el nostre municipi), el promotor i personal de l’Ajuntament, s’hauria acordat “oblidar el tema” i, per tant, no endegar Acta de Regularització ni, conseqüentment, Acta de Conformitat per part de l’empresa. Però és que tampoc no s’ha presentat, almanco fins que la notícia ha esclatat, cap Acta de Disconformitat per part de l’empresa. L’únic que s’ha fet és tenir l’expedient tancat dins un calaix, sense que en tot aquest temps es mogués ni un bri. Què esperava, l’Ajuntament, a reclamar definitivament els 12.000 euros?
 
Aquest transcripció d’un fragment de la declaració del funcionari, és prou eloqüent:
 
 
El funcionari en qüestió hauria demanat explicacions al regidor d’Hisenda, a qui hauria manifestat la il·legalitat que suposaria tancar l’expedient. El regidor, de la seva banda, segons la declaració, manifestà que “això és cosa del batle” i va convidar el funcionari a parlar-hi. No content amb aquestes explicacions, el funcionari, l’endemà, s’hauria adreçat al batle. Aquí teniu el paràgraf en què es relaten aquests fets:
 
 
Posteriorment, s’hauria produït un gir en tot l’assumpte, ja que el batle hauria dit al funcionari: “tira endavant”, i que es “reactivava el tema”. També li hauria dit que l’interventor així ho comunicaria a l’empresa CGI. Però, passaren els dies i les setmanes, i aquesta comunicació no es produí. Davant aquesta situació, el funcionari va exposar al regidor la seva decisió de deixar de prestar serveis a l’Ajuntament de Capdepera. Vegem, a mode de conclusió, una darrera part de la declaració:
 
 
Ara tot resta pendent de la comissió informativa – i de l’”informe jurídic” encarregat per l’equip de govern – per a veure com acaba tot aquest afer. La declaració del funcionari és molt contundent, al nostre parer, i delata una clara intervenció política que no sembla ni un “oblit” ni una decisió de “reconduir” l’expedient, sinó una deliberada maniobra d’arxivament definitiu d’una liquidació complementària de 12.000 euros. Que ara, quan tot això ha sortit a la llum pública, es digui que l’expedient no s’havia arxivat, sembla una excusa totalment extemporània.
 
Llegiu el pdf amb la declaració completa.