Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1472

El conseller Simon Gornés ha presidit la constitució d’aquest consell, que és ja el quart a Mallorca

El conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés, ha presidit la constitució del Consell de Coordinació de Policia Local del Sud – Est de Mallorca, integrat per nou municipis d’aquesta zona: Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí, Sant Llorenç, Ses Salines i  Son Servera. Durant la reunió d’avui, també s’ha constituït la Comissió Tècnica de l’esmentat Consell i s’han nomenat els seus membres.

Amb aquest són ja sis els consells de coordinació policial que existeixen a les Illes (el quart a Mallorca), juntament amb el de Menorca, el de Pitiüses, i els tres de Mallorca: Metropolità, Nord de Mallorca i Pla de Mallorca. Des de la Conselleria d’Administracions Públiques es volen impulsar altres dos consells de coordinació: els del Raiguer i de Tramuntana. En total, es preveu que hi hagi finalment a les Illes 8 Consells de Coordinació de la Policia Local.

El Consell de Coordinació de la Policia Local de la zona Sud i Est de Mallorca és un òrgan format per representants del Govern de les Illes Balears i dels municipis esmentats, que té per objectiu planificar i coordinar les actuacions en matèria de seguretat ciutadana d’aquesta zona.

La Conselleria d’Administracions Públiques va proposar, fa uns mesos, crear aquest òrgan ja que existeix una àrea territorial amb una problemàtica comuna derivada de la realitat geogràfica, econòmica, urbanística, social i turística d’aquesta zona. Aquests vincles comuns fan que la coordinació de les seves policies locals sigui necessària.

Els Consells de Coordinació de la Policia Local es van constituir amb l’objectiu d’impulsar la comunicació entre els diversos responsables de la policia local i d’analitzar i valorar la situació de la seguretat pública i buscar fórmules per millorar. Per tant, fan una feina de coordinació de les diverses policies locals que integren. Estudien el disseny de polítiques comunes de seguretat per afavorir la col·laboració interpolicial, fan informes de previsió sobre mesures que caldrà adoptar davant fets rellevants o analitzen com han funcionat accions que han dut a terme més d’una policia local de manera conjunta.

La reunió de constitució, que ha tingut lloc a Cala Rajada (Capdepera), l’ha presidit el conseller Gornés, acompanyat de la directora General d’Interior, Emergències i Justícia, Isabel Febrer i el director de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), Antoni Fiol.