Imprimeix
Categoria: Esports
Vist: 1574

Sols s’ha presentat una candidatura per a l’assemblea general extraordinària de socis a celebrar el 15 de maig.En la pròxima assemblea general extraordinària de socis a celebrar el 15 de maig només
s’ha presentat una única candidatura, la de Francisco Vega Guerra, fins ara vicepresident de l'actual Junta que presideix Bernat Palmer.

L’acompanyen:

Mariano Juan Llabata Franke,
Miguel Ángel Ruedas Sánchez,
Antonio Juan Nicolau Terrasa,
José Luis Triquero García,
Antonio Ángel Sánchez Godoy i
Manuel Navarro Jiménez.
Fem un resum del projecte que té la directiva per a aquestes quatre temporades, que lluitarà per a portar-lo a bon fi:

A) Que per als nens sigui una activitat complementària per a la seva educació

B) El sentiment del futbol tal volta està adormit entre tants i tants aficionats, intentarem que puguin tornar a gaudir d'aquest esport

C) La feina de la directiva al club serà altruista, per descomptat sense cap mena de benefici

C) El municipi disposa d'unes instal·lacions magnifiques, que són l'enveja de molts pobles de la comarca. Sense oblidar-nos que deuen i seran compartides amb altres esports


ÀREA ESPORTIVA


A) Dissenyar un model de joc, perquè des dels equips més joves del Club fins al primer equip, tots realitzin el mateix i sigui la icona identificativa i representativa del nostre club.

B) Un dels grans reptes que ens plantegem és el que novament comptam amb un equip femení.

C) Es planificarà la temporada amb la idea que des de l'equip Prebenjamí fins a l'equip infantil de futbol 11, la metodologia de l'aprenentatge sigui de formació i a partir de cadets fins al primer equip sigui de Competició.

D) Existirà la figura d'un Coordinador en l'àrea esportiva del club, que indiqui als entrenadors el model de joc i planifiqués la temporada per a cada equip supervisant tot el que es porti a efecte.

E) Es confeccionarà un Règim intern del club.

F) Amb respecte al primer equip, vaixell almirall del poble, s'intentarà que sigui el més competitiu possible.


ÀREA SOCIAL


A) S'està en converses bastant avançades, amb l'objectiu de realitzar un agermanament amb un club alemany. D'aquesta manera es podran jugar tornejos amistosos amb aquest club tant a Alemanya com a Capdepera.

B) Es lluitarà perquè tornin els tan enyorats campionats de Pasqua amb la participació d'equips de rellevància perquè d'aquesta manera gaudeixin els jugadors i el poble tingui un nom a Espanya i Europa.

C) Es negociarà la instal·lació de càmera de T.V. en el recinte esportiu, per tal que els aficionats que així ho desitgin puguin seguir els partits des del seu domicili.

D) Tenim la intenció de poder instaurar una pàgina Web del club perquè en ella puguin aparèixer totes les incidències del mateix.


ÀREA ECONÒMICA


A), S'intentarà posar una quota d'inscripció de jugadors mai superior a l'actual.


B), Es flexibilitzarà el pagament de la fitxa fins a tres quotes.


C), S'intentarà realitzar el major nombre de festes possibles per a recaptar fons per a les despeses que genera el club.


D), També estarem lluitant per a aconseguir i poder obtenir el major nombre de subvencions perquè d'aquesta forma la quota a pagar pels pares dels jugadors sigui el menys possible.


A través de Cap Vermell desitgem sort i que les propostes explicades puguin emportar-se a efecte i que no decaiguin les ganes amb què es comença, la directiva com sempre té el nostre suport


En pròxims lliuraments coneixerem les opinions del president, secretari, coordinador, etc.


BEST