Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 1476
 
 
 
         “A més de la despesa innecessària que va suposar la presència a Colònia de regidors que res tenen a veure amb la promoció turística, el que és incomprensible és que el responsable de Turisme no hi assistís”
          Viatges innecessaris. El passat mes de novembre va tenir lloc una festa anomenada “Cala Ratjada Exclusive” a la ciutat alemanya de Colònia, esdeveniment que es ve organitzant fa anys i en el qual hi participen locals d’oci nocturn de Cala Rajada per tal de promocionar la zona.
 
         Des del PSM-Entesa no entenem que una festa a la qual quasi mai no hi havia acudit cap representant municipal, enguany, de sobte, hi anassin quatre persones – el batle i tres regidors –, de les quals tres amb les despeses pagades a càrrec del pressupost municipal. A més de la despesa innecessària que suposa la presència en aquest acte de regidors que res tenen a veure amb la promoció turística, com ara el de Vies i Obres o la de Cultura, el que és incomprensible és que el responsable de Turisme no hi assistís. El més preocupant és que al llarg d’aquesta legislatura ha estat una constant l’absència de la persona responsable del departament de Turisme a fires i actes de promoció.
 
         Boies a Cala Gat. Com ja vàrem denunciar el passat estiu, el fondeig d’embarcacions damunt la pradera de posidònia de Cala Gat – situada a la part de la Rerserva Marina de competència estatal – es fa de forma totalment incontrolada. Els tècnics de la Reserva Marina de Llevant ja varen elaborar un pla per a senyalitzar, mitjançant boies, la zona a fi d’advertir a les embarcacions de la prohibició de fondejar, el qual va rebre el vistiplau de l'Ajuntament de Capdepera.
 
         Per tant, requerim de bell nou a l’equip de govern que insti i exigesqui a la Subdirecció General de Protecció dels Recursos Pesquers, depenent del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, perquè executi el Pla elaborat sense més demora i sempre abans del proper estiu. Cala Gat, les seves praderes de posidònia i la seva diversitat d’espècies no poden suportar de cap manera un altre estiu amb aquesta quantitat de vaixells ancorant de forma irregular. 
 
         Desgavell pressupostari. El passat 29 de novembre es va celebrar un Ple Extraordinari en el qual, a instància de l’equip de govern, es varen aprovar tota una sèrie de transferències de crèdit per cobrir partides que han resultat insuficients per atendre les necessitats reals, com ara 15.000 € a promoció turística, 197.000 € a l’empresa pública i 10.000 € a l’Escoleta Es Ferreret. Tots aquests diners s’han agafat de la partida de 950.000 € pressupostada per arreglar l’abocador i que finalment no es podrà a dur a terme enguany.
 
         Tot plegat posa de manifest el poc rigor de l’equip de govern a l’hora de fer els pressuposts de 2013 – s’han fet multitud de nyaps per refer els pressuposts inicialment aprovats – i si no s’hagués tengut aquesta partida de l’abocador el desfasament pressupostari hagués estat moltt important. En qualsevol cas, això és pa per a avui i fam per a demà, tota vegada que per al 2014 s’haurà de tornar a pressupostar una partida per a l’abocador, en aquest cas d'1.050.000 €.
 
         Hi ha alguna transferència que resulta còmica, per no dir una altra cosa, com ara la de 15.000 € per a promoció turística. Resulta que fa pocs mesos ja es va aprovar agafar aquests mateixos 15.000 € de promoció turística per pagar projectes tècnics. En aquell moment, el responsable de Turisme va afirmar en una plenària que no hi havia cap problema, ja que tota la despesa de promoció fins a final d’any estava controlada, que sobraven els diners. Idò bé, dos mesos després es veu que aquests 15.000 € eren necessaris per acabar l’any i, com que ja els han gastat en altres coses, ara els han hagut d’agafar de l’abocador. En resum, un desgavell i una falta de coneixement absolut d’allò que es maneja.
 
                                               PSM-Entesa Capdepera